Isännöitsijän velvollisuudet

Isännöitsijän täytyy ajaa asunto-osakeyhtiön etua, vaikka tämä olisi vastoin yksittäisen (tai useamman) osakkaan etua. Lisäksi isännöitsijän on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta toimissaan. 

 

Isännöitsijä voi toimia taloyhtiön hallituksen jäsenenä, muttei puheenjohtajana

Usein yhtiöjärjestyksessä määrätään, että isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja vastaa ensisijaisesti isännöitsijän toimien valvonnasta, joten tästä syystä määräys on ymmärrettävä. Kenenkään ei voida edellyttää valvovan itse itseään. Sen sijaan hallituksen jäsenenä toimiminen on yleensä isännöitsijälle sallittua.

Isännöitsijän esteellisyydestä ja kelpoisuudesta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, jonka hallituksen jäsenten esteellisyyttä ja kelpoisuutta koskevat pykälät koskevat myös isännöitsijää (AOYL 7. luku, pykälät 4 ja 10).

 

Taloyhtiön hallitus voi asettaa isännöitsijälle velvoitteita

Taloyhtiön asioiden hoidon kannalta on tärkeää, että isännöitsijän ja hallituksen keskinäinen yhteistyö toimii hyvin. Hallitus voi antaa isännöitsijälle ohjeita, määräyksiä ja tehtäviä, joita isännöitsijän täytyy noudattaa, kunhan ne eivät ole ristiriidassa lain tai muiden määräysten kanssa. Isännöitsijä voi laskuttaa näistä tehtävistä, jos ne eivät sisälly isännöintisopimuksen kuukausipalkkioon.

 

Isännöitsijän on ajettava koko taloyhtiön etua

Yhdenvertaisuusperiaatetta ja yhtiön edun ajamista täytyy vielä korostaa isännöitsijän työssä. Isännöitsijä ei saa suosia ketään osakasta tehtäviään suorittaessaan. Hänen on pidettävä aina mielessään koko yhtiön etu – yksittäisen osakkaan etu ei saa ajaa yhtiön edun edelle. Jos yhtiön etu ja jokaisen yksittäisen osakkaan etu osuvat yksiin, tilanne on erinomainen.

Toisinaan yhtiön etu voi kuitenkin olla vastoin yksittäisen osakkaan etua. Isännöitsijä voi toki selvittää asioita tällaisessa tilanteessa, mutta hän joutuu aina asettumaan koko yhtiön edun puolelle, vaikka se merkitsisikin esimeriksi lisäkustannuksia tai ylimääräistä vaivaa joillekin yhtiön osakkaille.

 

Isännöitsijän velvollisuuksista määrätään asunto-osakeyhtiölaissa

Tämä teksti on kirjoitettu mukaillen asunto-osakeyhtiölain (AYOL) lukua 7, jossa määrätään keskeisiltä osin isännöitsijän velvollisuuksista. Erityisesti AYOL:n pykälät 17–21 ovat keskeisessä asemassa isännöitsijän velvollisuuksien määrittäjinä. Yhdenvertaisuusperiaatteesta ja muista yleisistä periaatteista on säädetty AOYL:n 1. luvussa.

Isännöitsijän velvollisuuksista voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä sekä asunto-osakeyhtiön ja isännöitsijän välisessä sopimuksessa. Isännöitsijän velvollisuuksia ohjaavia säädöksiä voi löytyä myös muista laeista (kuten kirjanpitolaki) tai määräyksistä (kuten rakennusmääräykset) tiettyjen tehtävien osalta, vaikka niissä ei erityisesti mainitakaan isännöitsijää.

 

Lähetä tarjouspyyntö!

Lähetä meille tarjouspyyntö isännöintipalveluista! Palaamme asiaan mahdollisimman pian sopivan tarjousehdotelman kera.
  • Taloyhtiön kuvaus

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Isännöitsijän velvollisuudet